FORUM RACHUNKOWOŚCI w SGH
Zgłoś uczestnictwo

    Miejsce i data

   

        WARSZAWA
  Al. Niepodległości 128
     Budynek C Aula I

   20 listopada 2017 r.

        Zobacz jak dojechać

Opłaty konferencyjne


Pełna opłata za udział w konferencji wynosi 450 zł.
Opłata ta obejmuje opublikowanie referatu i udział w konferencji. 


Wpłat należy dokonywać najpóźniej do dnia 8 listopada 2017 r. na rachunek bankowy:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162
Konto nr: 09 1240 1040 1111 0010 7521 7593
podając w tytule płatności Nazwisko i imię oraz dopisek "Forum rachunkowości Nr 4"