FORUM RACHUNKOWOŚCI w SGH
Zgłoś uczestnictwo

    Miejsce i data

   

        WARSZAWA
  Al. Niepodległości 128
     Budynek C Aula I

   20 listopada 2017 r.

        Zobacz jak dojechać

Ramowy Program Forum Nr 4

  9.15 -  9.45 Rejestracja uczestników
   9.45 - 10.00 Uroczyste otwarcie konferencji
10.00 - 12.00 Panel I: “Raportowanie narracyjne” w nauce i regulacjach prawnych
12.00 - 12.30 Przerwa kawowa
12.30 - 13.45 Panel II: “Raportowanie narracyjne” w praktyce
13.45 - 14.45 Burza mózgów z udziałem uczestników Forum: wyzwania i obawy
14.45 - 15.00 Rekomendacje dla nauki i praktyki – zakończenie konferencji
15.00 - 16.00 Lunch

Program szczegółowy możliwy jest do pobrania ze strony głównej Forum Nr 4.