FORUM RACHUNKOWOŚCI w SGH
Zgłoś uczestnictwo

    Miejsce i data

   

        WARSZAWA
  Al. Niepodległości 128
     Budynek C Aula I

   20 listopada 2017 r.

        Zobacz jak dojechać

Zgłoszenie referatu


Nadesłane referaty, po otrzymaniu pozytywnej recenzji, opublikowane będą w zeszytach Naukowych Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (12 punktów).

Ze względu na wprowadzone w SGH zmiany wymogów  formalnych związanych z publikacją w Zeszytach Naukowych  Autorzy proszeni są o złożenie artykułu poprzez stronę Wydawnictwa: 
www.sip-kzif.edu.pl.