FORUM RACHUNKOWOŚCI w SGH
Zgłoś uczestnictwo

    Miejsce i data

   

        WARSZAWA
  Al. Niepodległości 128
     Budynek C Aula I

   20 listopada 2017 r.

        Zobacz jak dojechać

Zakres tematyczny Forum Nr 4

  1. Badania naukowe prowadzone w naukach ekonomicznych związane z systemami informacji niefinansowych.
  2. Nowe rozwiązania w obszarze sprawozdawczości informacji niefinansowych i dynamika zmian w zakresie wykorzystywania narracji w raportowaniu.
  3. Standaryzacja raportowania niefinansowego i jej granice.
  4. Zakres raportowania niefinansowego. Próby integrowania dwóch nurtów sprawozdawczości: finansowej i niefinansowej – wyzwania, korzyści, czynniki ryzyka.
  5. Raporty bazujące na narracji – dylematy związane z ich tworzeniem, weryfikowaniem i wykorzystywaniem w praktyce gospodarczej.